Dronningensgade 97 7000 Fredericia

+45 75933380

Forside » KOL

KOL

Hvis du har KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse), og ikke har et forløb på sygehuset, anbefales det, at du bliver kontrolleret i lægehuset 1-4 gange om året.
1 gang årligt tilbydes du en årskontrol.

KOL årskontrollen ligger i den måned du har fødselsdag, du skal selv ringe og bestille tiden hos vores sekretær.  Årskontrollen kan bookes forud.

Den består af 1 tid
Tiden foregår hos sygeplejerske med selve undersøgelsen, samt opfølgning på denne  

  • Samtale om livsstil
  • Vurdering af din medicinstatus, her må du meget gerne medbringe din inhalationsmedicin
  • Lungefunktionsundersøgelse (LFU)
  • Kontrol af inhalationsteknik, hvis nødvendigt
  • Planlægning af evt. videre udredning
  • Der laves forløbsplan, en plan du selv kan tilgå
  • Recepter til perioden indtil næstekontrol

Behandlerteamet som har set se dig, gennemgår efterfølgende din lungefunktion og den videre plan, der er lagt.