Dronningensgade 97 7000 Fredericia

+45 75933380

Forside » Børneundersøgelser

Børneundersøgelser

Alle danske børn i alderen 0 til 5 år bliver tilbudt syv forebyggende helbredsundersøgelser hos deres praktiserende læge.

De bliver også tilbudt at deltage i Børnevaccinationsprogrammet.

Børne undersøgelserne og vaccinationerne er med til at give danske børn de bedst mulige betingelser for en sund udvikling. De forebyggende helbredsundersøgelser sker i alderen 5 uger, 5 og 12 måneder, samt 2, 3, 4 og 5 år. Ved hver undersøgelse vurderer lægen eller sygeplejersken, om barnet er i trivsel, og om det udvikler sig som forventet i forhold til sin alder (alderssvarende).

Ved 5 ugers undersøgelsen får barnet en tid, ved en af klinikkens læger, her fastlægges i samråd med forældrene, hvilket behandler team der skal tilknyttes barnet. Det kunne fx være ønske om den sygeplejerske der har fulgt mor i graviditeten.

Behandlerteamet består af sygeplejerske og læge. Ved de fremtidige børneundersøgelser følges barnet af behandlerteamets sygeplejerske, hvis der tilkommer nogle afvigelser drøftes dette med behandlerteamets læge eller lægen hentes ind.

Ved Børne undersøgelsen har vi fokus på

  • At vurdere samspil mellem barn og forældre, herunder drøfte barnets spirende selvstændighedsudvikling.
  • At drøfte barnets mad, herunder eventuelt amning.
  • At bidrage til forældrenes viden om forebyggelse af ulykker i hjemmet.
  • At drøfte hygiejne med henblik på at reducere forekomsten af infektionssygdomme.
  • At tilbyde vaccination.
børne us